Veřejná zakázka: II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6915
Systémové číslo VZ: P18V00000870
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-003750
Datum zahájení: 30.01.2019
Nabídku podat do: 11.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/230 Stříbro - dálnice D5, úsek 1
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o přeložku silnice II/230 a s tím spojené úpravy v úseku od hranice města Stříbra v místě silnice II/605 dále k napojení na stávající silnici II/230 v místě lesní oblasti Jirná. Délka celého úseku včetně nezbytných nových napojení na stávající silnice II/605 a II/230 je 1 552 m a zahrnuje přeložku silnice II/230-Stříbro-lesní oblast Jirná v délce 1 341 m, přeložku silnice II/605 v délce 107 m. Dále napojení stávajících úseků silnice II/605 a původní II/230 na přeložku silnice II/230 ve formě dvou stykových křižovatek. Dále výměnu stávajícího krytu vozovky mezi křižovatkou ulic Plzeňská- Stodská a konec přeložky silnice II/230 za tzv. tichý asfalt. Dále připojení sjezdů na přeložku silnice II/230 vč. polní cesty, kterými je zajištěno napojení přilehlých pozemků, dále odvodnění v celém rámci přeložky silnice II/230 vč. trubních propusků pod silnicí II/230, tak i pod silnicí II/605, jehož součástí je i retenční dešťová nádrž. Dále přeložku stávajícího vodovodního řadu DN 100, dále odstranění stávající silnice v nezbytném rozsahu s následnou rekultivací a dále provedení sadových úprav.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 83 615 791 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky