Veřejná zakázka: Multimediální učebna pro výuku cizích jazyků a robotiky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 6300
Systémové číslo: P18V00000261
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.03.2018
Nabídku podat do: 10.04.2018 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Multimediální učebna pro výuku cizích jazyků a robotiky
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je modernizace IT infrastruktury v budově Gymnázia J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Konkrétně je předmětem dodávka hardware, licencí software, a to včetně umístění, montáže, konfigurace a školení nezbytných k realizaci projektu s názvem „Multimediální učebna pro výuku cizích jazyků a robotiky“. Součástí předmětu je také veškerá instalace, implementace a napojení všech dodávaných komponent na stávající infrastrukturu kupujícího a uvedení do provozu.

Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávacích podmínkách, tj. ve Výzvě k podání nabídky, Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 226 352 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323
 • IČO: 48342912
 • Poštovní adresa:
  Pivovarská 323
  34401 Domažlice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 491977

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce, a to buď v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo v listinné podobě.

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení účastníka (dodavatele) v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Listinnou nabídku lze podat na adrese:
Centrální nákup, příspěvková organizace
Vejprnická 663/56
318 00 Plzeň

Podrobnější informace jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky a Zadávací dokumentaci.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky