Veřejná zakázka: III/18032 ul. 17. listopadu v Plzni - dočasná úprava směrového oblouku

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Zakázka je vyhodnocena.
DBID: 6273
Systémové číslo VZ: P18V00000234
Datum zahájení: 23.02.2018
Nabídku podat do: 07.03.2018 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: III/18032 ul. 17. listopadu v Plzni - dočasná úprava směrového oblouku
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba řeší narovnání směrového oblouku v ulici 17. listopadu (silnice III/18032) v úseku od vjezdu k transfúzní stanici ke slepému zakončení Baarovi ulice, včetně opravy povrchu až do křižovatky s ulicí E. Beneše.
Komunikace je v daném upravovaném úseku navržena jako místní komunikace MO2 8,5/7,5/50. Celková délka úpravy je 90,7m. Vozovka má minimální šířku 7,5m.Součástí stavby je přeložka 2 ks stožárů VO včetně kabelové trasy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  Plzeň 2-Slovany, Koterov
  32600 Plzeň 26
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GŘ SÚSPK, Koterovská 126, 326 00 Plzeň
poštou nebo osobně (podatelna 4. patro)
nebo
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy