Veřejná zakázka: Vybavení učebny gastronomie

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3323
Systémové číslo VZ: P15V00000028
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.02.2015
Nabídku podat do: 24.02.2015 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vybavení učebny gastronomie
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je nákup nového vybavení – strojů, zařízení a souvisejících technologií vybavení školy. Hlavním cílem veřejné zakázky je pomocí nákupu nového vybavení – strojů, zařízení a souvisejících technologií zlepšit vybavení školy a zajistit tak zkvalitnění procesu odborného vzdělávání s maximálním důrazem na podporu získání klíčových odborných kompetencí žáka využitím těchto moderních technologií. Předmětem zakázky je zvýšení kvality gastronomické výuky vytvořením specializovaného praktického pracoviště, kde si žáci díky novému vybavení poznatky získané v teoretické výuce na praktické úrovni ověří, rozšíří a zdokonalí. Práce na nových zařízeních a s novými přístroji bude přesnější a rozšíří se počet možných úloh, které zatím kvůli neodpovídajícímu vybavení učeben nebylo možné provádět.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 514 540 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
 • IČO: 00077615
 • Poštovní adresa:
  U Kapličky 761
  34201 Sušice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050569

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídky v listinné podobě může uchazeč doručit poštou (kurýrní službou nebo osobně) na níže uvedenou adresu: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň.

Pokud uchazeč podává nabídku v elektronické podobě, učiní tak prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na příslušném profilu této veřejné zakázky: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_3323.html, a to po předchozí registraci.

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky