Veřejná zakázka: Terénní programy v Plzeňském kraji (2. vyhlášení)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2887
Systémové číslo: P14V00000597
Evidenční číslo zadavatele: OSV
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.08.2014
Nabídku podat do: 08.10.2014 08:40

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Terénní programy v Plzeňském kraji (2. vyhlášení)
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování vybrané sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Plzeňského kraje v níže uvedených územích obcí s rozšířenou působností (dále jen ORP).

Veřejná zakázka je rozdělena na 15 částí dle správního území obcí s rozšířenou působností a v souladu s § 98 zákona:
1. část – Terénní programy v ORP Blovice
2. část – Terénní programy v ORP Domažlice
3. část – Terénní programy v ORP Domažlice
4. část – Terénní programy v ORP Horšovský Týn
5. část – Terénní programy v ORP Klatovy
6. část – Terénní programy v ORP Nepomuk
7. část – Terénní programy v ORP Nýřany
8. část – Terénní programy v ORP Plzeň
9. část – Terénní programy v ORP Plzeň
10. část – Terénní programy v ORP Plzeň
13. část – Terénní programy v ORP Přeštice
14. část – Terénní programy v ORP Rokycany
15. část – Terénní programy v ORP Stříbro
16. část – Terénní programy v ORP Tachov
17. část – Terénní programy v ORP Stříbro

Podrobnější informace k předmětu plnění a zadávacím podmínkám jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 371 950 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nabídka musí být podána v písemné formě v českém jazyce a to buď v listinné podobě nebo v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Místem pro podání listinných nabídek je: Centrální nákup, příspěvková organizace, 3. NP, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň.

Elektronickou nabídku lze podat v detailu příslušné veřejné zakázky po registraci a přihlášení uchazeče v systému E-ZAK na URL adrese https://ezak.cnpk.cz/.

Podrobnější informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy