Veřejná zakázka: Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2549
Systémové číslo: P14V00000260
Evidenční číslo zadavatele: OIT
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 484732
Počátek běhu lhůt: 06.05.2014
Nabídku podat do: 21.07.2014 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace prvků aktivního monitoringu, dodávka nebo vytvoření informačních systémů pro zpracování dat ze systému prvků aktivního monitoringu, jejich implementace do definovaného prostředí a poskytnutí služeb souvisejících s nasazením systému do produktivního provozu.

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nebo dodávka
• kompletů systému prvků pro aktivní monitoring pro měření rychlosti, kamer a počítačové jednotky pro vyhodnocování získaných dat,
• kompletů se zobrazováním naměřené rychlosti a informačním panelem,
• meteostanic kompatibilních s těmito komplety
• a zařízení pro detekci chodců kompatibilních s těmito komplety,
• včetně software s požadovanou funkcionalitou,
v detailní technické specifikaci a v počtech uvedených v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technické dokumentaci a jejích přílohách.

Předmětem veřejné zakázky je také služba instalace těchto zařízení v definovaných lokalitách v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technické dokumentaci a jejích přílohách a to včetně zajištění nezbytných formálních kroků pro jejich instalaci za součinnosti obcí, v jejichž území budou zařízení instalována.

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření nebo dodávka centrálních systémů pro
• zpracování dat, která nejsou osobními údaji podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem vyhodnocování stavu o průjezdech vozidel lokalitami, povětrnostními podmínkami v lokalitách a poskytování těchto informací veřejnosti,
• a zpracování dat, která jsou osobními údaji podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, která budou sloužit jako podklad pro Policii ČR zastoupenou v projektu Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Plzeňského kraje,
a to v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů a v rozsahu definovaném v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Technické dokumentaci a jejích přílohách.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou serverů pro centrální systémy dle přílohy č. 1 Zadávací dokumentace - Technické specifikace a jejích příloh.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž poskytování služeb podpory a rozvoje.

Rozsah plnění předmětu zakázky je blíže vymezen v Technické dokumentaci (příloha č. 1 Zadávací dokumentace) a v návrzích smluv, které jsou přílohami č. 2 (návrh smlouvy o dílo) a č. 3 (návrh smlouvy o poskytování technické podpory, údržby servisu a rozvoje) Zadávací dokumentace.

Předmětem veřejné zakázky je dále školení na informační systém, správa informačního systému a dodaných zařízení, poskytování služeb mobilní datové komunikace pro zařízení, která je možné obsluhovat pouze GSM sítěmi, a další dodávky a služby specifikované v Zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky