Veřejná zakázka: Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Reportované testy a výpůjčka analyzátorů pro laboratoře nemocnic PK (2.kolo)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 10950
Systémové číslo: P23V00000809
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 31.10.2023
Nabídku podat do: 03.11.2023 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Reportované testy a výpůjčka analyzátorů pro laboratoře nemocnic PK (2.kolo)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Klatovská nemocnice, a.s., IČO: 26360527, z pozice hlavního zadavatele ve společném zadávání Klatovské nemocnice, a.s., Stodské nemocnice, a.s., Domažlické nemocnice, a.s., Rokycanské nemocnice, a.s. a Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. („Zadavatel“) tímto vyzývá dodavatele k účasti v 2. kole předběžné tržní konzultace k připravované veřejné zakázce "Reportované testy a výpůjčka analyzátorů pro laboratoře nemocnic PK".

Předmětem veřejné zakázky bude výpůjčka laboratorních přístrojů, které splňují technické specifikace a zároveň pokrývají požadované spektrum metod, a dodávka reagencií, které budou hrazeny skrze reportované testy z laboratoří.

2. kolo předběžné tržní konzultace proběhne formou individuálních rozhovorů s jednotlivými dodavateli v sídle zadavatele dne 6. 11. 2023 v čase od 11:00 do 15:00 hod. Bližší informace obsahuje Pozvánka k účasti v předběžné tržní konzultaci - 2. kolo.

S ohledem na skutečnost, že má zadavatel zájem na tom, aby zadávací podmínky a následné plnění veřejné zakázky co nejvíce odpovídaly představám a potřebám zadavatele, současně aby bylo řešení předmětu plnění veřejné zakázky pro zadavatele co nejekonomičtější, a dále, aby byly zadávací podmínky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl se zadavatel využít institutu předběžné tržní konzultace v souladu se zněním § 33 ZZVZ.

Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že tato výzva/pozvánka se vztahuje výlučně k předběžné tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ, tj. nejedná se o výzvu k vyjádření předběžného zájmu ve smyslu § 58 odst. 2 a 5 ZZVZ, rovněž se nejedná o výzvu k podání nabídky do zadávacího řízení.
Pozvánku k účasti v 2. kole předběžné tržní konzultace naleznete níže - v položce Veřejné dokumenty.

Další podklady k 2. kolu PTK budou zaslány přímo účastníkům, kteří vyjádří zájem o účast v 2. kole PTK způsobem stanoveným v pozvánce.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Klatovská nemocnice, a.s.
 • IČO: 26360527
 • Poštovní adresa:
  Plzeňská 929
  33901 Klatovy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 225565

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Plzeňská 929
33901 Klatovy

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy