Veřejná zakázka: II/183 Srbice - Poděvousy - oprava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 10347
Systémové číslo: P23V00000204
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 15.03.2023
Nabídku podat do: 12.04.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: II/183 Srbice - Poděvousy - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu povrchu části stávající sinice II/183. Převážná část opravy je situována v extravilánu mezi obcí Srbice a Poděvousy. Celková délka je cca 2000 m. V rámci opravy bude provedena oprava stávajícího krytu, ložní vrstvy a podkladních vrstev. Dále bude provedena oprava propustků v trase, pročištění příkopů, propustků, úprava nezpevněných krajnic, napojení hospodářských sjezdů k sousedním objektům, lokálně budou provedeny úpravy odvodnění a po dokončení stavby bude provedena obnova VDZ. Práce budou probíhat v kombinaci úplné a částečné uzavírky. Odfrézovaný materiál bude uložen na skládce vhodné pro tento materiál nebo v recyklačním centru (dle zprávy č. RT-2022-003 bylo provedeno zatřídění do ZAS - T3 dle Vyhlášky č. 130/2019 o stanovení množství PAU v asfaltových směsích).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 961 499 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
 • IČO: 72053119
 • Poštovní adresa:
  Koterovská 462/162
  32600 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 207321

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy