Veřejná zakázka: Zvyšování biodiverzity v přírodní rezervaci Janovský mokřad (tůně, val, odběrný objekt)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 10216
Systémové číslo: P23V00000074
Datum zahájení: 24.01.2023
Nabídku podat do: 15.02.2023 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zvyšování biodiverzity v přírodní rezervaci Janovský mokřad (tůně, val, odběrný objekt)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem jsou terénní úpravy na pozemku č. parc. 2031/1 k.ú. Nýřany. Účelem záměru je využití uložení přebytečné zeminy ze související stavby „Janovský mokřad – vodní plochy“ do zemního valu pro odhlučnění rezervace od přilehlé dálnice D5, terénní úpravy pro vytvoření tůně a realizace navržené stavby určené pro zachování a postupné zlepšování stavu předmětu ochrany v přírodní rezervaci „Janovský mokřad“.
Uvedený popis předmětu plnění je pouze výtahem z projektové dokumentace. Předmět plnění je podrobně vymezen projektovou dokumentací vč. soupisu prací a výkazu výměr (Příloha č. 4 Výzvy) a Návrhem smlouvy o dílo (Přílohu č. 3 Výzvy).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 318 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Plzeňský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Plzeňský kraj
 • IČO: 70890366
 • Poštovní adresa:
  Škroupova 1760/18
  30100 Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60050458

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)

Kontakt

Odpovědné veřejné zadávání

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky