Profil zadavatele: Stodská nemocnice, a. s.

  • Název: Stodská nemocnice, a. s.
  • IČO: 26361086
  • Adresa:
    Hradecká 600
    33301 Stod
  • Adresa profilu zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_133.html
  • ID profilu zadavatele ve VVZ: 231469

Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - Zobrazovací technika
nadlimitní Zadáno 23.05.2022
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - Zdravotnická lůžka
nadlimitní Zadáno 10.05.2022
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - STERILIZAČNÍ TECHNIKA
nadlimitní Zadáno 26.04.2022
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO STODSKOU NEMOCNICI, A.S. - Ohřev pacientů
nadlimitní Zadáno 21.04.2022
Zpracování projektové dokumentace - multioborová JIP - 2. vyhlášení
VZ malého rozsahu Zadáno 18.01.2022 28.01.2022 10:00
Stodská nemocnice – Multifunkční pánev
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2021 21.12.2021 09:00
Stodská nemocnice - Konvektomaty
VZ malého rozsahu Zadáno 13.12.2021 22.12.2021 11:00
Provoz technického zařízení plynových kotelen včetně technologicky navazující úpravny vody a obsluhy regulační stanice plynu
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.10.2021
Zpracování projektové dokumentace – centrální příjem
nadlimitní Zadáno 27.10.2021 13.12.2021 10:00
Dodávka tepla pro vytápění a ohřev teplé vody pro Stodskou nemocnici, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 10.12.2020 18.12.2020 09:00
Odstranění staré nefunkční areálové čističky odpadních vod - realizace
VZ malého rozsahu Zadáno 30.10.2020 11.11.2020 10:00
Pojištění odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti způsobené provozem nestátního zdravotnického zařízení - Stodská nemocnice, a.s.
VZ malého rozsahu Zadáno 03.12.2019 12.12.2019 09:00
Ubytovna SN (úprava buňek), Hradecká 606
podlimitní Zadáno 17.09.2019 23.10.2019 10:00
Služby spojené s pronájmem a praním prádla pro Stodskou nemocnici, a.s.
nadlimitní Zadáno 26.06.2019 29.07.2019 10:00
Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – rehabilitační lehátka (2. vyhlášení VZMR)
VZ malého rozsahu Zadáno 15.02.2019 25.02.2019 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  1 2 3 4 5 6  ››