Nastavení cenové položky

Informace o cenové položce
Název: Doprava a manipulace na adresu umístění zařízení
Kód (nepovinné):
Klasifikace (nepovinné):
Jednotka: Kč bez DPH
Poptávané množství: 1 jednotek
Naceňované množství: 1 jednotek
Cenová kategorie: Nejnižší nabídková cena
Bližší popis:
(nepovinné)
Jednorázová cena za službu Doprava a manipulace na adresu umístění zařízení
Parametry cenové položky
Odečitatelnost: o hodnotu cenové položky se snižuje celková hodnota cenové kategorie
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota cenové položky musí být násobkem: NENASTAVENO
Nastavení cenové položky pro elektronickou aukci
Minimální rozdíl/krok snížení ceny: 1 v procentech
Maximální rozdíl/krok snížení ceny: 20 v procentech
zpět