Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Most ev.č. 169-004 v obci Bojanovice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci výběrového řízení je provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby "Most ev.č. 169-004 v obci Bojanovice" v rozsahu projektové dokumentace (PDPS) se soupisem prací a zadávací dokumentace.
Rekonstrukce mostu bude provedena kompletním snesením stávajícího mostu a výstavbou mostu nového. Nový most bude tvořen železobetonovým rámem založeným hlubině na pilotách. Pro převedení dopravy během stavby bude souběžně s mostem zřízena provizorní komunikace s provizorním přemostěním.
Místo plnění: Plzeňský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kontakt: Kateřina Hlavatá
katerina.hlavata@suspk.eu
+420 377 172 411
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 15.04.2024 09:00
Datum zahájení: 08.03.2024 10:41
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: