Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/18034 Dobřany, Plzeňská ulice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby je oprava komunikace III/18034 (Plzeňská ulice) v délce cca 700m. Součástí stavby je výstavba chodníků, parkovacích stání, odvodnění komunikace, rekultivace, výsadba zeleně, oprava vodovodního a kanalizačního řadu a prodloužení kanalizace. V rámci stavby bude probíhat přeložka kabelů společnosti CETIN a.s., kterou si společnost zajišťuje sama, ale je třeba koordinace! Stavba bude probíhat za úplné uzavírky po etapách viz. SO DIO. Více projektová dokumentace a soupisu prací zpracované projekčními kancelářemi D-projekt a ČEVAK a.s.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kontakt: Ing. Martina Tyrová, tel. 377 172 516, e-mail: martina.tyrova@suspk.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 11.12.2023 10:00
Datum zahájení: 09.11.2023 14:56
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: