Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Předběžná tržní konzultace - Reportované testy a výpůjčka analyzátorů pro laboratoře nemocnic PK
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Klatovská nemocnice, a.s., IČO: 26360527, z pozice hlavního zadavatele ve společném zadávání Klatovské nemocnice, a.s., Stodské nemocnice, a.s., Domažlické nemocnice, a.s., Rokycanské nemocnice, a.s. a Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s.r.o. („Zadavatel“) tímto vyzývá dodavatele k účasti v předběžné tržní konzultaci k připravované veřejné zakázce "Reportované testy a výpůjčka analyzátorů pro laboratoře nemocnic PK".

Předmětem veřejné zakázky bude výpůjčka laboratorních přístrojů, které splňují technické specifikace a zároveň pokrývají požadované spektrum metod, a dodávka reagencií, které budou hrazeny skrze reportované testy z laboratoří.

Bližší informace obsahuje Pozvánky k účasti na PTK a její přílohy.

S ohledem na skutečnost, že má zadavatel zájem na tom, aby zadávací podmínky a následné plnění veřejné zakázky co nejvíce odpovídaly představám a potřebám zadavatele, současně aby bylo řešení předmětu plnění veřejné zakázky pro zadavatele co nejekonomičtější, a dále, aby byly zadávací podmínky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl se zadavatel využít institutu předběžné tržní konzultace v souladu se zněním § 33 ZZVZ.

Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že tato výzva/pozvánka se vztahuje výlučně k předběžné tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ, tj. nejedná se o výzvu k vyjádření předběžného zájmu ve smyslu § 58 odst. 2 a 5 ZZVZ, rovněž se nejedná o výzvu k podání nabídky do zadávacího řízení.
Pozvánku a technické informace k předběžné tržní konzultaci naleznete níže - v položce Veřejné dokumenty.
Místo plnění: Plzeňský kraj
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Plzeňská 929
33901 Klatovy
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 10.10.2023 23:59
Datum zahájení: 18.09.2023 19:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):