Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: II/185 Slatina - Lučice, oprava
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem stavby je oprava povrchu vozovky sil. II/185 v úseku Slatina - Lučice o délce cca. 2,37 km. V intravilánu obce Slatina ve staničení km 0,000 - 0,260 budou odfrézovány stávající asfaltové vrstvy v tl. 110 mm a položena nová ložní a obrusná vrstva. Tento úsek bude prováděn po polovinách. V úseku km 0,260 - 2,000 bude provedena recyklace za studena cementem a asfaltovou emulzí a na tuto vrstvu bude položena nová ložní a obrusná vrstva. Tento úsek bude prováděn za úplné uzavírky. V intravilánu obce Lučice ve staničení km 2,000 - 2,370 bude provedeno frézování v tl. 30 mm a položena nová obrusná vrstva. Tento úsek bude prováděn po polovinách. Součástí stavby je úprava sjezdů a rozjezdů, oprava (obnova) propustků, zpevnění krajnic, provedení VDZ, osazení směrových sloupků a svodidel.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kontakt: Ing. Martina Tyrová, tel. 377 172 516, e-mail: martina.tyrova@suspk.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 08.06.2023 10:00
Datum zahájení: 17.05.2023 13:21
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: