Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Asfaltové emulze pro SÚSPK (2022)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Cílem realizace veřejné zakázky je uzavření kupních smluv mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem pro každou část VZ (tj. budou uzavřeny celkem 4 kupních smluv), na základě kterých bude následně zadavatel v průběhu účinnosti těchto smluv čerpat prostřednictvím pokynů předmět plnění po dobu, než souhrnná kupní cena ze všech jednotlivých plnění na základě pokynů dosáhne částky uvedené v příloze č. 3 této ZD popř. do doby, na kterou bude kupní smlouva uzavřena, viz čl. 11.1. kupní smlouvy.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kontakt: Ing. Martina Tyrová, tel. 377 172 516, e-mail: martina.tyrova@suspk.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 28.01.2022 10:00
Datum zahájení: 21.12.2021 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: