Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: III/18017 Vjezdová brána Ejpovická ul., Kyšice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Provedení stavební úpravy na stávající silnici III/18017 na vjezdu do obce Kyšice ve směru od Ejpovic a to vložením vjezdové brány se středovým ostrůvkem včetně nasvícení pomocí VO. Vjezdová brána je navržena s jednostranným vyosením jízdního pruhu ve směru na vjezdu do obce. Odvodnění komunikace je do stávajících příkopů.
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kontakt: Ing. Martina Tyrová, tel. 377 172 516, e-mail: martina.tyrova@suspk.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 09.08.2021 10:00
Datum zahájení: 22.07.2021 14:22
Odpovědné zadávání: