Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: AD TECHNIK, s.r.o.
IČO: 26409062
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 1 725 800,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 2 088 218,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 20.04.2021