Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: PANEP s.r.o.
IČO: 25550250
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 507 644,80 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 583 791,52 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 16.02.2021