Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůtyZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy jednotky intenzivní péče (JIP)
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je oprava a úprava dokončené stavby v 1.NP stávající části severozápadního křídla nemocnice. Z původních ambulantních prostorů a prostorů JIP /5 lůžek/ je navržen provoz lůžkové části se stálým zdravotním dozorem a intenzivní péčí o pacienty - 4 lůžka, zázemí pro zdravotní personál (lékař + sestry) - šatna, kuchyňka, zázemí pro provoz (sklady a pomocná místnost). V dalších prostorách řešené části bude provedena oprava ordinace ORL.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kontakt: eduard.korunka@cnpk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 03.02.2020 10:00
Datum zahájení: 14.01.2020 12:01