Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce - prodloužení lhůty pro podání nabídekZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy budovy č. p. 202 pro sociální lůžka
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vybudování bezbariérových koupelen, nové rozvody el. instalace, dodávka hovorového zařízení sestra- pacient, úprava rozvodu kyslíku, protipožární opatření- el. magnety a čidla teploty. v 2 a 3.NP objektu čp. 202 ze stávajících dispozičně nevhodných sociálních zařízení, tak aby bylo možno stávající lůžkovou část lépe využívat pro potřeby sociálních lůžek a pro potřeby lůžek hospice. Provedení dalších stavebních úprav v souladu s PD. Součástí PD jsou též již provedené úpravy 1. NP, které nejsou předmětem VZ.
V 1.NP již byla provedena stavebně technická úprava objektu, pro vybudování nových prostor k užívání pro dětskou skupinu a s tím spojeného vybudování venkovního dětského hřiště s terasou pro přímý přístup do prostor dětské skupiny. Tato dětská skupina je v provozu Po- PÁ v době od 06,00 hod . do 16,00 hod.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kontakt: eduard.korunka@cnpk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 20.09.2019 10:00
Datum zahájení: 21.08.2019 13:41