Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavební úpravy křížové chodby, 2. vyhlášení
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: V rámci stavebních úprav budou vyměněny stávající neslohové okenní výplně a vstupní dveře s nadsvětlíkem vedoucí do rajského dvora. Dále dojde k repasi, doplnění či k celkové výměně u vnitřních dřevěných dveří, které se nacházejí v řešené části objektu. Demontována bude niveleta stávající podlahy. Dle historických
fotografií a rozdílných výšek čisté podlahy chodby a sousedních prostor dojde k demontáži skladby podlahy o cca 140 mm. Pod touto vrstvou projektová dokumentace předpokládá nález původní kamenné žulové dlažby. Po celém obvodu křížové chodby dojde k demontáži stávající povrchové úpravy stěn do výšky 1,5 m a k provedení nových povrchů (vápenné omítky). Podstatnou součástí úprav je také provedení nových rozvodů silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Elektronické nabídky lze podat prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz/).

Listinné nabídky se doručují do sídla administrátora: Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň.
Kontakt: Kontaktní osoba za administrátora VZ: vaclav.strunc@cnpk.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.05.2019 10:00
Datum zahájení: 26.04.2019 15:03