Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce komunikace II/605 okres RO a PS, část 2d
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Délka projektovaného úseku komunikace činí 2,49 km od silničního km 56,900 do km 59,390. Předmětem plnění pro SÚS PK je rekonstrukce komunikace na jednotnou šířku 7 m mezi obrubami, úprava autobusových zastávek, úprava připojení čerpací stanice, úpravy připojení místních komunikací, vjezdová brána do města. Předmětem plnění pro město Rokycany je úprava chodníků, sjezdů, parkovacích stání a zeleně .
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.cnpk.cz)
Kontakt: Ludmila Kvardová, tel.377 172 412, ludmila.kvardova@suspk.eu
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s povinně uveřejněnou výzvou nejméně 3 dodavatelům
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 01.04.2019 10:00
Datum zahájení: 05.03.2019 09:08