Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Renovace tonerů
Odesílatel Jiřina Balejová
Organizace odesílatele Plzeňský kraj [IČO: 70890366]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2014 16:22:42
Předmět Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Zasíláme Vám rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Renovace tonerů" podepsané osobou oprávněnou jednat za zadavatele Plzeňský kraj.

S pozdravem

Jiřina Balejová
Odbor informatiky
Krajský úřad Plzeňského kraje


Přílohy
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.pdf (451.21 KB)