Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Renovace tonerů
Odesílatel Jiřina Balejová
Organizace odesílatele Plzeňský kraj [IČO: 70890366]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.04.2014 15:47:21
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu "Renovace tonerů".

Vážený zástupce uchazeče,
vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Renovace tonerů", která je zadávána v elektronickém nástroji E-ZAK.
Nabídky mohou být podávány výhradně elektronicky v elektronickém nástroji E-ZAK.
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 05.05.2014 do 10:00 hodin.

S pozdravem
Jiřina Balejová
Odbor informatiky
Krajský úřad Plzeňského kraje


Přílohy
- Výzva_VZMR_Renovace toneru.pdf (311.69 KB)