Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Most ev.č. 169-004 v obci Bojanovice
Odesílatel Kateřina Hlavatá
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72053119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2024 07:04:39
Předmět Vysvětlení ZD č. 3 - dodatečné informace

Potřebná zatížitelnost provizorní komunikace
Pro rozšíření možnosti použití různých provizorních mostů, zadavatel upravuje minimální požadovanou zatížitelnost na provizorní komunikaci na tyto hodnoty:
• normální zatížitelnost Vn = 23,7 tuny
• výhradní zatížitelnost Vr = 44 tun
• výjimečná zatížitelnost ve - nestanovuje se

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 4. 2024 do 9:00 hod.


Přílohy
- ZD - Most ev.č. 169-004 v obci Bojanovice_ve znění vysv. ZD č. 3.pdf (648.92 KB)