Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Most ev.č. 169-004 v obci Bojanovice
Odesílatel Kateřina Hlavatá
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72053119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.03.2024 12:44:26
Předmět Vysvětlení ZD č. 2

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2 - Most ev.č.169-004 Bojanovice .pdf (689.98 KB)
- VZDč.2 - Příloha č. 3 - Soupis prací.xlsx (56.51 KB)