Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Úklidové služby pro SPŠD, Plzeň - kalendářní rok 2024
Odesílatel Pavel Procházka
Organizace odesílatele Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 [IČO: 69457930]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.11.2023 10:21:30
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Příloha č. 2 Krycí list byla opravena a nahrazena souborem "Příl. 2_KRYCÍ LIST_úklidové služby 2024 (1)".

Nastavení algoritmu na 24 měsíců bylo chybné, děkuji za upozornění.


Přílohy
- Příl. 2_KRYCÍ LIST_úklidové služby 2024 (1).xlsx (17.69 KB)