Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úklidové služby pro SPŠD, Plzeň - kalendářní rok 2024
Odesílatel Pavel Procházka
Organizace odesílatele Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 [IČO: 69457930]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2023 17:32:11
Předmět Výzva

Vážení,

dovoluji si Vás oslovit Výzvou k podání nabídky v rámci zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve věci poskytování úklidových služeb SPŠ dopravní, Plzeň, pro období kalendářního roku 2024. Kompletní zadávací dokumentace je umístěna na profilu zadavatele, předmětné VZ, el. nástroje EZAK, a to včetně všech příloh.
Předem děkuji, pokud se zúčastníte se svou nabídkou zadávacího řízení.


Přílohy
- VÝZVA_SPŠD_Úklidové služby 2024.pdf (1,010.31 KB)