Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/18034 Dobřany, Plzeňská ulice
Odesílatel Martina Tyrová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72053119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2023 09:34:52
Předmět Příloha č. 3 - Celková rekapitulace opr. 14.11.2023

Zadavatel uveřejňuje opravenou celkovou rekapitulaci stavby.


Přílohy
- Příloha č. 3 - Celková rekapitulace - Dobřany opr.14.11.2023.xlsx (12.66 KB)