Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nafukovací stan pro ZZSPK
Odesílatel Petr Stehlík
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje [IČO: 45333009]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.11.2023 06:40:09
Předmět Změna zadávací dokumentace 01

Dobrý den, zadavatel níže uvádí změnu zadávací dokumentace:

Byl upraven návrh smlouvy, především ustanovení týkající se záručních, servisních a sankčních podmínek. Upravený návrh smlouvy je přílohou této zprávy a zároveň nahradí původní soubor v částí Zadávací dokumentace.

Zadavatel prodlouží lhůtu pro podání nabídek do 21.11.2023 do 10 hodin.

S pozdravem Ing. Petr Stehlík


Přílohy
- NS - Příloha č. 3 - Návrh smlouvy_u.docx (173.76 KB)