Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/18034 Dobřany, Plzeňská ulice
Odesílatel Martina Tyrová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72053119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.11.2023 12:44:50
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 - Dobřany, Plzeňská ul..pdf (716.39 KB)
- Příloha č. 3 - Celková rekapitulace - Dobřany.xlsx (12.71 KB)