Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Část 2 – Ostatní hygiena
Odesílatel Dominika Komašková
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.11.2022 17:52:33
Předmět Výzva

Vážení,
jako pověřená osoba centrálního zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Papírová a ostatní hygiena pro Plzeňský kraj 2023 bez náhradního plnění (VZMR)" Vám tímto zasílám Výzvu k podání nabídky.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky.

Výzva k podání nabídky, včetně všech příloh, je k dispozici volně ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele, v detailu příslušné veřejné zakázky (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky) na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_10103.html
Na této adrese je Výzva k podání nabídky včetně všech příloh přístupná volně ke stažení po celou lhůtu pro podání nabídek. Na stejné adrese pak naleznete i případné dodatečné informace.
Na výše uvedené URL adrese budou také podávány elektronické nabídky.

Nejpozdější termín pro podání nabídky je 30. 11. 2022 do 10:00 hodin.

Děkujeme předem za účast

S pozdravem

Mgr. Dominika Komašková
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_PHbezNP.pdf (809.06 KB)