Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení DODÁVKA JÍDELNÍHO A KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ 2023
Odesílatel Renata Janoušková
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.09.2022 13:16:47
Předmět VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

Vážení,
jako pověřená osoba centrálního zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „DODÁVKA JÍDELNÍHO A KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ 2023“ Vám tímto zasílám Výzvu k podání nabídky.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Výzva, včetně všech příloh, je k dispozici volně ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele, v detailu příslušné veřejné zakázky (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky) URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9891.html
Na této adrese je Výzva k podání nabídek včetně všech příloh přístupná volně ke stažení po celou lhůtu pro podání nabídek. Na stejné adrese (v sekci „Veřejné dokumenty“) pak naleznete i případné dodatečné informace.
Na výše uvedené URL adrese budou také podávány elektronické nabídky.

Lhůta pro podání nabídky je stanovena do 17. 10. 2020 do 10:00 hodin.

Děkujeme předem za účast

s pozdravem

Mgr. Renata Janoušková
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_sign.pdf (762.62 KB)