Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Část 2 – Ostatní hygiena
Odesílatel Dominika Komašková
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2022 17:28:04
Předmět Výzva

Vážení,
jako pověřená osoba centrálního zadavatele podlimitní veřejné zakázky s názvem "Papírová a ostatní hygiena pro Plzeňský kraj 2023 bez náhradního plnění" Vám tímto zasílám Zadávací dokumentaci.

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku rozdělenou na 2 části, na dodávky, zadávanou v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadávací dokumentace, včetně všech příloh, je k dispozici volně ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele, v detailu příslušné veřejné zakázky (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky) na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9987.html
Na této adrese je Zadávací dokumentace včetně všech příloh přístupná volně ke stažení po celou lhůtu pro podání nabídek. Na stejné adrese pak naleznete i případné dodatečné informace.
Na výše uvedené URL adrese budou také podávány elektronické nabídky.

Nejpozdější termín pro podání nabídky je 12. 10. 2022 do 10:00 hodin.

Děkujeme předem za účast

S pozdravem

Mgr. Dominika Komašková
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace


Přílohy
- ZD_Papírová a ostatní hygiena bez NP_2023.pdf (959.39 KB)