Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ČÁST 2 - Hysteroskop (Storz - tenký, s prac. kanálem)
Odesílatel Renata Janoušková
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2022 12:02:44
Předmět VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

spis zn.: CN/42/CN/22
č.j.: 3289/22/CN

Vážení,
jako pověřená osoba (administrátor) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE PRO DOMAŽLICKOU NEMOCNICI, A.S. - ENDOSKOPICKÁ TECHNIKA A DEZINFEKČNÍ TECHNIKA - VZMR“ Vám tímto zasíláme Výzvu k podání nabídky.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, dělenou na 3 části, zadávanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Výzva, včetně všech příloh, je k dispozici volně ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9727.html (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky) a také v detailech jednotlivých částí veřejné zakázky
Výzva k podání nabídek včetně všech příloh přístupná volně ke stažení po celou lhůtu pro podání nabídek. Na stejných adresách (v sekci „Veřejné dokumenty“) pak naleznete i případné dodatečné informace a vysvětlení zadávacích podmínek.
V detailech jednotlivých částí VZ v E-ZAK budou také podávány elektronické nabídky.

Nejpozdější termín pro podání nabídky je 30. 9. 2022 do 10:00 hodin.
Děkujeme předem za účast
s pozdravem

Mgr. Renata Janoušková
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Tel: +420 377 224 260


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_signed.pdf (648.35 KB)