Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup 3 ks sanitních vozidel 2021 (2. vyhlášení)
Odesílatel Jan Kronďák
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.01.2022 15:03:35
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

Zadavatel na základě dotazu dodavatelů uveřejňuje následující Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotazy včetně odpovědí zadavatele jsou příloho této zprávy v samostatném dokumentu.

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20.1.2022 do 10:00 hodin.


Přílohy
- Vysvětlení ZD č.2.docx (23.83 KB)