Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup 3 ks sanitních vozidel 2021 (2. vyhlášení)
Odesílatel Jan Kronďák
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.01.2022 15:46:00
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě dotazu dodavatele uveřejňuje následující Vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz:
Dovoluji si Vás oslovit k dodatečné informaci k výběrovému řízení na pořízení 3ks sanitních vozidel.
Dotaz je směřován k termínu dodání, konkrétně k prodloužení termínu plnění na červen 2022?

Odpověď:
Z důvodu akutního nedostatku vozidel není prodloužení termínu možné. Termín dodání se tedy nemění.