Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření diskové kapacity stávajících diskových polí
Odesílatel Vladimíra Kolářová
Organizace odesílatele Plzeňský kraj [IČO: 70890366]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.12.2021 08:57:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Prodloužení lhůty pro podání nabídek


Přílohy
- Rozhodnutí o prodloužení lhůty disková pole VZMR.pdf (156.28 KB)
- Upravená Technická dokumentace - příloha č. 1 výzvy.pdf (732.01 KB)
- uPRAVENÁ kupní smlouva - příloha č. 4 výzvy.doc (151.00 KB)