Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nákup antigenních testů pro samotestování - 2. vyhlášení
Odesílatel Michaela Bervidová
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2021 08:53:15
Předmět Výzva

Dobrý den,

jako pověřená osoba centrálního zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup antigenních testů pro samotestování - 2. vyhlášení“ Vám tímto zasílám Výzvu k podání nabídky.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadávání této veřejné zakázky se řídí postupy pro zadávání zakázek, zařazených do III. skupiny, upravenými ve Směrnici Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Výzva, včetně všech příloh, je k dispozici volně ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele, v detailu příslušné veřejné zakázky (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky) URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9080.html
Na této adrese je Výzva k podání nabídek včetně všech příloh přístupná volně ke stažení po celou lhůtu pro podání nabídek. Na stejné adrese (v sekci „Veřejné dokumenty“) pak naleznete i případné dodatečné informace.
Na výše uvedené URL adrese budou také podávány elektronické nabídky.

Nejpozdější termín pro podání nabídky je 6. 12. 2021 do 13:00 hodin.

Děkujeme předem za účast

s pozdravem

Mgr. Bc. Michaela Bervidová
Centrální nákup, příspěvková organizace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_Nákup antigenních testů - 2. vyhlášení_sig.pdf (870.16 KB)