Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení DODÁVKA JÍDELNÍHO A KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ PRO PLZEŇSKÝ KRAJ 2022 – 2. VYHLÁŠENÍ
Odesílatel Renata Janoušková
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.11.2021 12:49:33
Předmět Výzva k podání nabídek

spis zn.: CN/196/CN/21
č.j.: 4392/21/CN

Vážení,
jako pověřená osoba centrálního zadavatele Vám tímto zasílám Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Dodávka jídelního a kuchyňského nádobí pro Plzeňský kraj 2022 – 2. vyhlášení“.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadávání této veřejné zakázky se řídí postupy pro zadávání zakázek, zařazených do III. skupiny, upravenými ve Směrnici Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Výzva, včetně všech příloh, je k dispozici volně ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele, v detailu příslušné veřejné zakázky (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky) URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_9041.html
Na této adrese je Výzva k podání nabídek včetně všech příloh přístupná volně ke stažení po celou lhůtu pro podání nabídek. Na stejné adrese (v sekci „Veřejné dokumenty“) pak naleznete i případné dodatečné informace.
Na výše uvedené URL adrese budou také podávány elektronické nabídky.

Nejpozdější termín pro podání nabídky je 24. 11. 2021 do 10.00 hodin.

Děkujeme předem za účast

s pozdravem

Mgr. Renata Janoušková
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_signed.pdf (907.59 KB)