Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení ICT vybavení - počítače a notebooky
Odesílatel Petr Mazanec
Organizace odesílatele Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 [IČO: 49778145]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.10.2021 16:53:40
Předmět Vysvětlení / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení,
uveřejňujeme VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1, ve kterém se upravuje termín plnění zakázky a také lhůta pro podání nabídek. Zároveň jsou pro přehlednost uveřejněny dvě přílohy vysvětlení, upravené dokumenty ZD dotčené úpravami. Řiďte se prosím pokyny Vysvětlení ZD č. 1.
S pozdravem
Ing. Václav Štrunc, externí administrátor


Přílohy
- 7 - 2021_VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - Č.1 - podepsáno.pdf (753.43 KB)
- 3 - 2021_ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - úprava 25. 10. 2021- podepsáno .pdf (944.26 KB)
- Příloha č. 3 ZD a Výzvy_Návrh kupní smlouvy - úprava 25. 10. 2021 .docx (124.39 KB)