Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení ICT vybavení - interaktivní tabule a dataprojektory
Odesílatel Petr Mazanec
Organizace odesílatele Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 [IČO: 49778145]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.10.2021 11:14:47
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
zasílám Vám Výzvu k podání nabídky na VZ s názvem ICT vybavení - interaktivní tabule a dataprojektory. V příloze této zprávy je vlastní Výzva k podání nabídky, přičemž kompletní zadávací dokumentace s přílohami je umístěna na profilu zadavatele, na své adrese v el. nástroji EZAK.
Děkuji, pokud se zúčastníte se svojí nabídkou tohoto poptávkového řízení.
S pozdravem
Ing. Václav Štrunc, externí administrátor


Přílohy
- 3 - 2021_VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK, podepsáno .pdf (802.95 KB)