Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Školní nábytek pro Plzeňský kraj 2022
Odesílatel Dominika Komašková
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2021 17:48:12
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,
jako pověřená osoba centrálního zadavatele veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Školní nábytek pro Plzeňský kraj 2022" Vám tímto zasílám Výzvu k podání nabídky.

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky, zadávanou mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Zadávání této veřejné zakázky se řídí postupy pro zadávání zakázek, zařazených do III. skupiny, upravenými ve Směrnici Rady Plzeňského kraje č. 2/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Výzva, včetně všech příloh, je k dispozici volně ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele, v detailu příslušné veřejné zakázky (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky) na URL adrese: https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8802.html
Na této adrese je Výzva k podání nabídek včetně všech příloh přístupná volně ke stažení po celou lhůtu pro podání nabídek. Na stejné adrese (v sekci „Veřejné dokumenty“) pak naleznete i případné dodatečné informace.
Na výše uvedené URL adrese budou také podávány elektronické nabídky.

Nejpozdější termín pro podání nabídky je 01. 10. 2021 do 10:00 hodin.

Děkujeme předem za účast

S pozdravem

Mgr. Dominika Komašková
Centrální nákup, příspěvková organizace


Přílohy
- Výzva k podání nabídky_Školní nábytek_2022.pdf (889.77 KB)