Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Kancelářský nábytek pro Plzeňský kraj 2022
Odesílatel Petra Matějková
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2021 15:05:03
Předmět Výzva

Vážení,
jako administrátor veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kancelářský nábytek pro Plzeňský kraj 2022“ pro zadavatele, kterým je Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň Vám zasílám Výzvu k podání nabídek včetně všech příloh k podání nabídky.

Výzvu k podání nabídek včetně všech příloh je rovněž volně k dispozici ke stažení na webu elektronického nástroje E-ZAK na profilu zadavatele https://ezak.cnpk.cz/contract_display_8788.html u příslušné veřejné zakázky (v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky). Na stejné adrese pak naleznete i případné vysvětlení zadávacích podmínek.

Termín pro podání nabídek je stanoven do 1. 10. 2020 do 9:00 hodin.

S pozdravem
Bc. Petra Matějková
odborný referent
Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace


Přílohy
- Kancelářský nábytek 2022.pdf (887.53 KB)
- Přílohy Výzvy - Kancelářský nábytek 2022.zip (119.34 KB)