Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výtahy v Domově mládeže (2 ks)
Odesílatel Tomáš Bek
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.09.2021 09:15:28
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

posílám Vám Vysvětlení zadávací dokumentace č.5 a Příloha č. 2 Výzvy smlouva o dílo-Nová.

S pozdravem Ing. Tomáš Bek


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.5.pdf (712.20 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy smlouva o dílo-Nová.docx (61.18 KB)