Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rozšíření RFID technologie v SVK PK: I. etapa - samoobslužné vrácení a třídění dokumentů
Odesílatel Jan Kronďák
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.09.2021 14:53:53
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace - změna názvu VZ

Zadvatel v rámci vysvětlení zadávací dokumentace upravuje název poptávkového řízení, tak aby odpovídal schválenému názvu projektu VISK3 a Radě PK.

Původní název VZ:
ROZŠÍŘENÍ RFID TECHNOLOGIE V SVKPK: II. ETAPA - SELFCHECK ZAŘÍZENÍ A BEZPEČNOSTNÍ BRÁNY

Aktuální název VZ:
Rozšíření RFID technologie v SVK PK: I. etapa - samoobslužné vrácení a třídění dokumentů

Veškeré dokumenty příloh v bloku Zadávací dokumentace byly nahrazeny aktualizovanými verzemi s novým názvem.