Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výtahy v Domově mládeže (2 ks)
Odesílatel Tomáš Bek
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.09.2021 10:33:11
Předmět Změna zadávací dokumentace

Dobrý den,

posílám Vysvětlení zadávací dokumentace č.2 a Příloha č. 4 Výzvy Prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci-Nová.

S pozdravem Ing. Tomáš Bek


Přílohy
- Příloha č. 4 Výzvy Prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci-Nová.docx (46.88 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace č.2.pdf (551.53 KB)