Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace informačního systému v Klatovské nemocnici a. s.
Odesílatel Jan Kronďák
Organizace odesílatele Centrální nákup Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72046635]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2021 13:26:35
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel na základě žádosti o vysvětlení dokumentace ze dne 4.8.2021 uveřejňuje následující:

Dotaz:
Zadavatel v Příloze č.2 - Technicka_specifikace_NIS - v2, v kapitole 10 požaduje vypracovat Návrh servisní smlouvy.
Žádáme Zadavatele o upřesnění, jak dlouhou požaduje záruční dobu na dodávané řešení a délku servisní podpory.

Odpověď:
Záruční doba 2 roky, servisní smlouva 5 let (z toho 2 roky jsou v ceně dodávky).


Vzhledem k tomu, že zadavatel neuveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení žádosti, prodlužuje dle §98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. lhůtu pro podání nabídek do 8.9.2021 do 10:00.