Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení II/202 Horní Kozolupy-Kokašice, oprava
Odesílatel Ludmila Kvardová
Organizace odesílatele Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace [IČO: 72053119]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2021 12:35:55
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- ZD - II 202 Horní Kozolupy-Kokašice.pdf (980.29 KB)